با هارد های پر سرعت Nvme

VFN 1-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 2 هسته Core i9 **
رم 2 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VFN 2-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 4 هسته Core i9 **
رم 4 گیگابایت
هارد 60 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VFN 3-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 6 هسته Core i9 **
رم 6 گیگابایت
هارد 80 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VFN 4-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 8 هسته Core i9 **
رم 8 گیگابایت
هارد 100 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VFN 5-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 12 هسته Core i9 **
رم 12 گیگابایت
هارد 140 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VFN 6-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 16 هسته Core i9 **
رم 16 گیگابایت
هارد 180 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی