با هارد های پر سرعت Nvme

لطفا خرید این محصول را از سایت خارج ما انجام دهید client.xdlhost.com

VDN 1-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 2 هسته Core i9 **
رم 2 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

  • سفارش این محصول را از طریق سایت زیر انجام دهید
  • //client.xdlhost.com https
VDN 1-R5

مجازی ساز Vmware
پردازنده 2 هسته AMD Ryzen 5 3600
رم 2 گیگابایت
هارد 20 گیگابایت Nvme
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
www.client.xdlhost.com

VDN 2-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 4 هسته Core i9 **
رم 4 گیگابایت
هارد 60 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 2-R5

مجازی ساز Vmware
پردازنده 4 هسته AMD Ryzen 5 3600
رم 4 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت Nvme
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 3-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 6 هسته Core i9 **
رم 6 گیگابایت
هارد 80 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 3-R5

مجازی ساز Vmware
پردازنده 6 هسته AMD Ryzen 5 3600
رم 6 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت Nvme
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 4-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 8 هسته Core i9 **
رم 8 گیگابایت
هارد 100 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 4-R5

مجازی ساز Vmware
پردازنده 8 هسته AMD Ryzen 5 3600
رم 8 گیگابایت
هارد 50 گیگابایت Nvme
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 5-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 12 هسته Core i9 **
رم 12 گیگابایت
هارد 140 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 5-R5

مجازی ساز Vmware
پردازنده 12 هسته AMD Ryzen 5 3600
رم 12 گیگابایت
هارد 70 گیگابایت Nvme
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

VDN 6-i9

مجازی ساز Vmware
پردازنده 16 هسته Core i9 **
رم 16 گیگابایت
هارد 180 گیگابایت Nvme **
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی