با هارد پر سرعت SSD

Vps IR SSD 1

پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت
هارد 20 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

Vps IR SSD 2

پردازنده 4 هسته
رم 4 گیگابایت
هارد 20 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

Vps IR SSD 3

پردازنده 6 هسته
رم 6 گیگابایت
هارد 20 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

Vps IR SSD 4

پردازنده 8 هسته
رم 8 گیگابایت
هارد 50 گیگابایت SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی