با هارد جدید و پر سرعت H.D.D

Vps IR-1

پردازنده 1 هسته
رم 2 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت H.D.D
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

Vps IR-2

پردازنده 2 هسته
رم 4 گیگابایت
هارد 80 گیگابایت H.D.D
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

Vps IR-3

پردازنده 3 هسته
رم 6 گیگابایت
هارد 150 گیگابایت H.D.D
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی

Vps IR-4

پردازنده 4 هسته
رم 8 گیگابایت
هارد 160 گیگابایت H.D.D
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی