با هارد جدید و پر سرعت H.D.D

ضمانت 30 روزه بازگشت وجه در صورت نارضایتی

WHG-DL-1

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور آسیاتک
تحویل خودکار
پشتیبانی 24/7

WHG-DL-2

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور Nginx
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WHG-DL-3

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WHG-DL-4

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WHG-DL-5

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WHG-DL-6

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WHG-DL-7

فضا 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WHG-DL-8

فضا 1000 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7