با هارد جدید و پر سرعت H.D.D

ضمانت 30 روزه بازگشت وجه در صورت نارضایتی

WebHosting DL-DE 1

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور آسیاتک
تحویل خودکار
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 2

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور Nginx
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 3

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 4

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 5

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 6

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 7

فضا 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دارای PHP
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 8

فضا 1000 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7

WebHosting DL-DE 9

فضا 2000 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
آنتی ویروس ClamAv
SSL خودکار رایگان
تعداد FTP نامحدود
موقعیت سرور هتزنر آلمان
پشتیبانی 24/7