استوریج باکس

BX01

فضا 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود
امکان ساخت 100 یوزر اف تی پی
ساپورت FTP
ساپورت SFTP
امکان استفاده به عنوان نتورک درایو
لوکیشن آلمان و فنلاند

BX11

فضا 1 ترابایت
ترافیک نامحدود
امکان ساخت 100 یوزر اف تی پی
ساپورت FTP
ساپورت SFTP
امکان استفاده به عنوان نتورک درایو
لوکیشن آلمان و فنلاند

BX21

فضا 5 ترابایت
ترافیک نامحدود
امکان ساخت 100 یوزر اف تی پی
ساپورت FTP
ساپورت SFTP
امکان استفاده به عنوان نتورک درایو
لوکیشن آلمان و فنلاند

BX31

فضا 10 ترابایت
ترافیک نامحدود
امکان ساخت 100 یوزر اف تی پی
ساپورت FTP
ساپورت SFTP
امکان استفاده به عنوان نتورک درایو
لوکیشن آلمان و فنلاند

BX41

فضا 20 ترابایت
ترافیک نامحدود
امکان ساخت 100 یوزر اف تی پی
ساپورت FTP
ساپورت SFTP
امکان استفاده به عنوان نتورک درایو
لوکیشن آلمان و فنلاند