هاست آلمان با هارد Nvme

بکاپ هفتگی منظم

WHG-1

فضا 1 گیگابایت هارد Nvme
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
وب سرور Lite Speed
ورژن PHP قابل تغییر توسط کاربر (12 ورژن)
پلاگین بکاپ JetBackup
آنتی شلر و اسکنر CXS
آنتی ویروس ClamAv
SSL پرمیوم رایگان
بکاپ هفتگی و ماهیانه
موقعیت سرور آلمان - فالکنشتاین
پشتیبانی 24/7

WHG-2

فضا 2 گیگابایت هارد Nvme
پهنای باند 200 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
وب سرور Lite Speed
ورژن PHP قابل تغییر توسط کاربر (12 ورژن)
پلاگین بکاپ JetBackup
آنتی شلر و اسکنر CXS
آنتی ویروس ClamAv
SSL پرمیوم رایگان
بکاپ هفتگی و ماهیانه
موقعیت سرور آلمان - فالکنشتاین
پشتیبانی 24/7

WHG-3

فضا 3 گیگابایت هارد Nvme
پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
وب سرور Lite Speed
ورژن PHP قابل تغییر توسط کاربر (12 ورژن)
پلاگین بکاپ JetBackup
آنتی شلر و اسکنر CXS
آنتی ویروس ClamAv
SSL پرمیوم رایگان
بکاپ هفتگی و ماهیانه
موقعیت سرور آلمان - فالکنشتاین
پشتیبانی 24/7

WHG-4

فضا 5 گیگابایت هارد Nvme
پهنای باند 500 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
وب سرور Lite Speed
ورژن PHP قابل تغییر توسط کاربر (12 ورژن)
پلاگین بکاپ JetBackup
آنتی شلر و اسکنر CXS
آنتی ویروس ClamAv
SSL پرمیوم رایگان
بکاپ هفتگی و ماهیانه
موقعیت سرور آلمان - فالکنشتاین
پشتیبانی 24/7